Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Кафедра дизайну є випусковою кафедрою, і сьогодні вона навчає та випускає студентів — дизайнерів. Молодший спеціаліст, бакалавр , магістр, отримуючи грунтовну загальнопрофесійну і спеціальну художньо — графічну підготовку, повинен бути готовий до вирішення сучасних дизайнерських завдань практично у всіх галузях людської діяльності — створенні фірмового стилю, промислова та прикладна графіка, макет та упаковка, журнальна та книжкова графіка, прикладна ілюстрація, WEB-дизайн, графіка та анімація, зовнішній та внутрішній інтер’єр. Головне завдання в роботі кафедри  — підготовка дизайнера — здатного працювати в сфері графічного дизайну, або дизайну середовища і забезпечвати високі споживчі властивості та естетичні якості виробів візуального середовища. Мета кафедри орієнтація на кар’єру і професійне зростання наших випускників. Співпраця з Харківською державною академією дизайну і мистецтв, Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури, Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв, Львівською академією друкарства, Спілкою дизайнерів України та іншими творчими об’єднаннями є відмінною особливістю наших освітніх програм. Можливість участі в реалізації реальних замовлень в процесі проходження практик, орієнтація навчальних завдань на потреби індустрії дизайну роблять навчання не тільки цікавим, але і полегшують процес адаптації молодого фахівця в сучасному інформаційному просторіbest roulette online sites.

Особливість кафедри дизайну полягає в можливості запрошувати провідних професорів і фахівців в галузі дизайну для здійснення процесу навчання, який спрямований на розвиток творчих здібностей студентів з урахуванням індивідуальної художньої підготовки кожного студента і на вміння працювати в сучасних умовах в команді. Активізація творчих здібностей, розвиток проектного мислення, що дозволяє застосовувати його не тільки для вирішення проектних завдань в різних галузях дизайну, а й для подолання будь-яких проблемних ситуацій — головна перевага наших випускниківbest online blackjack websites.

beat online casinosВипускники кафедри — молоді професіонали, що поєднують в собі як академічні знання, так і художній смак до сучасного комерційному дизайну. Дипломні проекти відрізняються оригінальними ідеями і свіжими рішеннями, багато з яких впроваджуються у практику роботи комерційних організацій Вони реально працюють на благо нашого суспільства.

Студенти отримують знання з таких спеціальних дисциплін :

Кольорознавство Історія орнаменту Стилізація інтер’єрів
Проектування Історія графічного дизайну та реклами Озеленення інтер’єрів
Проектування в графічному дизайні Комп’ютерне проектування Основи 3D-моделювання
Сучасні технології поліграфії Мистецтво шрифту Сучасні WEB-технології
Дизайн реклами Типологія та основи дизайну житлового середовища Мистецтво фотографії
Конструювання в графічному дизайні Ландшафтне проектування

 

Також ведеться експериментальна робота зі студентами в галузі сучасного актуального мистецтва. Стрижневими лініями програми навчання є такі дисципліни, як композиція, шрифт, типографіка, графічна техніка. Особлива увага приділяється вивченню комп’ютерної графіки. Йде безперервна комп’ютерна підготовка студентів, що включає вивчення програм 3D Studio Max, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

ТЕОРІЯ-ПРАКТИКА

Теоретичне навчання поєднується з практикою. Здійснюється проектна та виробнича практика в галузі реклами та упаковки, музейна практика в якості дизайнера- оформлювача, переддипломна практика на поліграфічному і проектному виробництві. Студенти розробляють концептуальні ідеї, які представляють в структурованих проектах. Студенти беруть участь у виставках і конкурсах творчих робіт, в процесі практики виконують реальні замовлення.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Студенти беруть активну участь у науково -дослідній роботі (НДР). Виступають з доповідями на наукових конференціях факультету, приймають участь у художніх виставках, готуються до того , щоб на науковій основі організовувати свою працю, володіти комп’ютерними методами збору, зберігання і обробки інформації.
Студенти кафедри мають можливість отримати найсучаснішу та престижну спеціальність і надалі працювати в різних галузях. Багато студентів очно — заочного відділення вже працюють за фахом.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Випускники кафедри дизайну завжди затребувані, вони можуть працювати на малих підприємствах, в комерційних структурах, а також у фірмах, які пов’язані з проектуванням і виконанням реклами; в поліграфічних підприємствах, у дизайн — центрах, рекламних агенціях, творчих спілках та організаціях. Крім того, вони можуть працювати викладачами дизайну у середніх загальноосвітніх школах, у середніх спеціальних і вищих навчальних закладах. В інших організаціях: бюро технічної естетики, конструкторських бюро промислових підприємств; творчих спілках та організаціях. Випускникам кафедри присвоюється кваліфікація «Дизайнер» за спеціалізацією «Графічний дизайн і реклама», “Дизайн середовища” та “WEB-дизайн”.

Кафедра готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» за наступними спеціалізаціями:

  • дизайн середовища (бакалавр, магістр) – сьогодні дизайн середовища неймовірно популярний в Україні, і розвивається бурхливими темпами. Архітектори та художники ще на стадії проектування приймають не тільки рішення щодо загального інтер’єру, пов’язаних з використанням будови взагалі, а й застосовують найвиразніші форми багатьох видів декору. Для того, щоб фахівці кафедри дизайну могли задовольнити найвибагливішого клієнта, викладачі постійно вдосконалюють методику викладання наступних дисциплін: архітектурні конструкції, ландшафтний дизайн, дизайн і декор меблів, сучасний дизайн та обладнання в інтер’єрі, декоративна дендрологія і світлодизайн, інше;
  • графічний дизайн і реклама (бакалавр, магістр) – є найуніверсальнишим видом мистецтва. Ми бачимо його навколо себе та стикаємося з ним кожного дня. Важливою функцією цього виду дизайну є розробка унікальності будь-якого предмета чи явища. Не менш важливим для графічного дизайнера є вміння впливати на емоційний стан людини. Основними дисциплінами з цього напрямку є: дизайн реклами, розробка фірмового стилю, типографіка, розробка фірмового знаку та логотипу, інше;
  • web-дизайн (бакалавр, магістр) – вид дизайну для розробки і оформлення об’єктів інформаційного середовища Інтернету, покликаний забезпечити високі споживчі властивості та естетичні якості. Сучасні вимоги до web-дизайнерів охоплюють не лише здібності фахівця до програмування, а й володіння ним знаннями про новітні web-технологій та художніми навичками: анімаційна графіка, ергономіка та промоушн веб-ресурсів, комп’ютерне дизайн-проектування та інше;
  • дизайн у бізнесі* (бакалавр) – цей курс виконує роль поєднуючої ланки між дизайн-мисленням, дизайном, технологією, корпоративним управлінням, бренд-менеджментом, управлінням маркетингом, як з зовнішнього боку так й з середини діяльності компаній. Нова спеціалізація, що пропонується кафедрою дизайну, не буде обмежена лише дизайн-дисциплінами, до вивчення будуть запропоновані прикладні предмети з таких спрямувань, як: менеджмент, маркетинг, економіка, психологія та інше;
  • управління проектами в дизайні* (магістр) – цей курс розроблений спеціально для майбутніх керівників та власників бізнесу. Він покликаний створити принципово нове бачення у формуванні та реалізації стратегічних і тактичних завдань у сфері дизайн-бізнесу. Метою є випуск висококваліфікованих фахівців, які зможуть забезпечити стабільність та високу прибутковість компаній у сфері дизайн-бізнесу.

 

СКЛАД КАФЕДРИ

Ковальчук Майя Олегівна

Посада: Завідувач кафедри дизайну

Біографія: 2009 закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка та отримала кваліфікацію вчителя математики та інформатики.

 2017 захистила дисертацію на тему «Формування готовності майбутніх вчителів до застосування мультимедійних навчальних систем в початковій школі».

Наукові інтереси: web-дизайн, SEO, мультимедійні технології в дизайні

Нагороди: грамота управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2010 р), Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2014 року).

Наукові праці: 36 публікацій,  з них 30 – одноосібних (5 статей – у провідних наукових виданнях України, четвертий зарубіжних наукових періодичних виданнях, 2 – розділи монографій, 2 – навчально-методичні посібники, 22 статті – в інших виданнях та збірниках матеріалів конференцій), 3 – посібники в співавторстві .

Руденченко Алла Андріївна

Посада: Заступник завідувача кафедри дизайну
Науковий ступінь: Доктор педагогічних наук, професор.

Біографія: У 2000 р. закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка.
Має близько 70 опублікуваних наукових статей.
Викладає такі фахові дисципліни: рисунок, живопис, декоративно-прикладне мистецтво.
Здійснює керівництво дипломними проектами.

 

Бут Наталія Костянтинівна

Науковий ступінь: Доцент кафедри.

Біографія: Закінчила Київський художній інститут (НАОМА) за спеціальністю архітектура
Викладає такі фахові дисципліни: ландшафтне проектування, озеленення інтер’єрів, дизайн міського середовища, теорія ландшафтного проектування.

 

 

 

Єлізев Микола Михайлович

Науковий ступінь: Доцент кафедри, член Спілки дизайнерів України.

Біографія: Закінчив державну академію (1969 р)

Учасник багатьох регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних виставок. Нагороджений призом за товарний знак, який було визнано «Знаком року» в Іспанії (м. Мадрід).

Викладає такі фахові дисципліни: дизайн-проектування, мистецтво шрифту, типографіка, комп’ютерне проектування.

Здійснює керівництво дипломними проектами.

Нестеренко Петро Володимирович

Науковий ступінь: Кандидат мистецтвознавства, доцент, член-кореспондент Української академії геральдики, професор.

Біографія: Закінчив національну академію образотворчого мистецтва і архітектури (1984)

Викладає такі фахові дисципліни: історія мистецтва і архітектури, геральдика, фалеристика, вексилологія.

 

 

Рильцев Євген Володимирович

Науковий ступінь: Доктор хімічних наук, професор.

Біографія: Закінчив Львівський державний університет ім.І.Франка за спеціальністю фізика.
Викладає такі фахові дисципліни: нарисна геометрія та перспектива, матеріалознавство, інженерне обладнання, опоряджувальні матеріали.

Здійснює керівництво дипломними проектами.

 

 

Шемеліна Тетяна Альбертівна

Посада: Викладач

Біографія: Закінчила у 2005 році Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. Опублікувала близько 84 наукових статей.
Викладає навчальні дисципліни: живопис, кольорознавство, композиція, дизайн реклами.

Член національної спілки художників.

 

 

Чернявський Тарас Вікторович

Біографія: Закінчив Інститут реклами, магістр.

Викладає такі фахові дисципліни: комп’ютерна графіка, комп’ютерний дизайн-проектування, графічні техніки і матеріали.

 

 

Домків Тетяна Сергіївна

Посада: викладач

Біографія: У 2018 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Прикладна математика» та отримала кваліфікацію магістра прикладної математики.

Наукові інтереси: web-дизайн, інноваційні технології, захист інформації

Нагороди:

Викладає дисципліни: «Дизайн-проектування», «Комп’ютерне дизайн-проектування», «3D моделювання», «Автоматизовані системи розробки сайтів», «Сучасні веб-технології», «Web-дизайн»

Наукові праці:

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.